Studia podyplomowe

Zgłoszenia na studia podyplomowe przyjmujemy na bieżąco.
Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Wszystkie studia prowadzimy w piątki po południu i soboty, średnio co dwa tygodnie.
Nasi absolwenci otrzymują do 20% bonifikaty.

Lokalizacje zajęć:

KRAKÓW, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków

RZESZÓW, Hotel HETMAN, ul. Langiewicza 29, 35-085 Rzeszów

ZIEMIĘCICE k. GLIWIC, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Mikulczycka 120, 42-675 Ziemięcice

Inne miasta – przy zgłoszeniu grupy ok. 20 osób
studia organizujemy w miejscu wskazanym
przez zleceniodawcę (teren całej Polski).

Przy zapewnieniu sali wykładowej – bonifikata do 10%!

OFERTA NA SEMESTR LETNI 2021/2022

Studia podyplomowe psychologiczne Cena / semestr

3800 zł / 2 semestry

4400 zł / 2 semestry

4900 zł / 2 semestry

4900 zł / 2 semestry

5900 zł / 2 semestry

4900 zł / 2 semestry

4900 zł / 2 semestry

5900 zł / 2 semestry

5900 zł / 2 semestry

Studia podyplomowe inne Cena / semestr


9900 zł
/ 2 semestry


3200 zł
/ 2 semestry

Karta zgłoszenia