Trening umiejętności społecznych – TUS

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących w grupach integracyjnych w przedszkolu oraz w szkole, psychologów, pedagogów specjalnych posiadających podstawową wiedzę o autyzmie.

Termin:

 • 4-5.02.2022 r. – zajęcia stacjonarne (pt. w godz. 16.30-20.00, w sob. w godz. 9.00-17.00).
 • 10-11.12.2021– zajęcia stacjonarne (pt. w godz. 16.30-20.00, w sob. w godz. 9.00-17.00).

Czas kursu: 15 godzin dydaktycznych
Tytuł szkolenia „Trening umiejętności społecznych”
Miejsce: Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 31-109 Kraków , ul. Józefa Piłsudskiego 6/9
Opłata za kurs – 450, 00 zł

Program:

 1. Omówienie modelu kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
 2. Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych – ogólne zasady.
 3. Zasady doboru do grup terapeutycznych – praktyczne wskazówki.
 4. Planowanie przebiegu zajęć grupowych – dostosowywanie planu do potrzeb i możliwości uczestników.
 5. Formy pracy oraz materiały terapeutyczne wykorzystywane w pracy z uczniami.
 6. Trudne sytuacje na zajęciach – sposoby reagowania w sytuacjach problemowych.
 7. Kształtowanie motywacji – zasady doboru systemów motywacji.
 8. Rola współpracy z rodziną podczas terapii dziecka.
 9. Przygotowanie programu zajęć TUS na semestr/rok szkolny

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogiem par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r. 

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.
Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Tel. 12 637 09 04, 516 011 002
Emailgodn@gce.krakow.pl

Formularz zgłoszenia